Zasady ogólne

Norma ČSN EN 13120 dotyczy wszystkich żaluzji wewnętrznych zainstalowanych w miejscach, gdzie mają dostęp dzieci w wieku od 0 do 42 miesięcy, jak na przykład mieszkania, domy rodzinne, hotele, szpitale, kościoły, sklepy, szkoły i ogólnie wszystkie miejsca publiczne. Żaluzje wewnętrzne, gdzie nie powstają żadne niebezpieczne pętle mechanizmu do obsługi, są z punktu widzenia spełnienia wymagań tej normy uważane za odpowiadające.

Natomiast norma nie dotyczy miejsc, gdzie nie zakłada się obecności dzieci, takich jak biura, hale produkcyjne, laboratoria, itp. W tym przypadku na wyrobie musi być informacja z następującym tekstem: „Wyrób jest przeznaczony do instalacji w miejscach, gdzie nie zakłada się obecności dzieci“.

Niebezpieczeństwo uduszenia niemowlęcia i małych dzieci występuje tam, gdzie dostępna linka (linki), która jest częścią zaciemnienia wewnętrznego, może wytworzyć niebezpieczną pętlę i/lub stwarza niebezpieczeństwo zaplątania się. Niebezpieczne pętle mogą powstawać przez pociąganie za linki i/lub linki wewnętrzne.

Kompletna eliminacja niebezpieczeństwa uduszenia może być najlepiej zrealizowana tak, że linka znajduje się poza zasięgiem dzieci. Jeżeli linka jest wymagana do obsługi zaciemnienia wewnętrznego, niebezpieczeństwo uduszenia musi być zminimalizowane tak, że usunie się niebezpieczną pętlę przez użycie systemu do przerwania, lub przez użycie umocowanego mechanizmu napinającego.

System do przerwania

Długość linki do wyciągania musi być ograniczona następująco:

  • Jeżeli nie jest specyfikowana wysokość montażowa, długość linki do ciągnięcia będzie mniejsza lub równa 2/3 wysokości zaciemnienia.
137990
  • Jeżeli jest zadana wysokość montażowa, odległość od podłogi do dolnej części linki do ciągnięcia będzie wynosić co najmniej 0,6 m.
137991

Niebezpieczna pętla musi być eliminowana w trakcie stopniowego działania obciążenia 6 kg lub najpóźniej do 5 sekund po działaniu.

Umocowany (stały) system napinający

Umocowany system napinający zapobiega powstawaniu luźnej pętli łańcuszka. Uzyskuje się to przez montaż umocowanego urządzenia przytrzymującego w maksymalnej możliwej odległości od mechanizmu do obsługi. Odległość między dwoma cięgnami pętli nie może być większa niż 50 mm w miejscu wyjścia ze stałego mechanizmu napinającego i jednocześnie linki do wyciągania muszą być ograniczone następująco:

Jeżeli nie jest specyfikowana wysokość instalacyjna i jeżeli wysokość zaciemnienia jest mniejsza lub równa 2,5 m, długość linki do wyciągania musi być mniejsza lub równa 1 m.

Jeżeli nie jest specyfikowana wysokość instalacyjna i wysokość żaluzji jest większa niż 2,5 m, długość linek musi być mniejsza lub równa wysokości zaciemnienia po odjęciu wartości 1,5 m.

Jeżeli wysokość instalacyjna jest specyfikowana, odległość od podłogi do dolnej części linki do obsługi będzie wynosić co najmniej 1,5 m.

137992

Opis komponentów służących bezpieczeństwu, które dostarczamy do naszych żaluzji i rolet wewnętrznych, podajemy w części  systemy ochronne ISOTRA.

Informacje na tych stronach internetowych mają tylko charakter informacyjny i służą jako ogólne wprowadzenie do tej problematyki. Jedynym wiążącym dokumentem są ČSN wydane przez Urząd Normalizacji Technicznej, Metrologii i Badań Państwowych w obowiązującym brzmieniu. Spółka ISOTRA a.s. w żaden sposób nie odpowiada za ewentualne błędne, niekompletne, lub mylące informacje. Spółka ISOTRA a.s. nie odpowiada również za jakiekolwiek straty spowodowane poleganiem tylko na tych informacjach.