Ocena AAA Platinum excellence 2023

Spółka ISOTRA a.s. uzyskuje najwyższą ocenę AAA Platinum nieprzerwanie już pięć lat. To potwierdza, że ISOTRA a.s. spełnia najsurowsze kryteria oceny podmiotów ekonomicznych według statystycznego modelu predykcyjnego. Dzięki temu należy do ekskluzywnego klubu najbardziej wiarygodnych firm w Republice Czeskiej.

Ocena AAA to prestiżowy niezależny rating firm o historii sięgającej aż do 1908 roku. Ocenę mogą uzyskać tylko firmy gospodarujące z zyskiem. Jest udzielana w trzech stopniach: A, AA i AAA. Certyfikat potwierdza, że jego posiadacze racjonalnie wykorzystują swoje zasoby i efektywnie przetwarzają je na wysokiej jakości wyroby lub usługi. Surowe kryteria ratingu zapewniają ekskluzywność firm, które mogą ocenę uzyskać i potwierdzić tak swoją mocną pozycję na rynku. Certyfikatu z oceną od A do AAA dosięgnie tylko mało procent podmiotów gospodarczych działających w Republice Czeskiej – ocenę AAA Platinum Excellence uzyskało tylko 0,1 % firm.  

Warunki uzyskania certyfikatu:

  • Osoba prawna,
  • niezadłużona firma, która nie jest w upadłości lub likwidacji,
  • firma nie ma zobowiązań dłużej niż 30 dni po terminie płatności,
  • opublikowane zamknięcie księgowe nowsze niż 22 miesiące,
  • ocena scoringowa firmy jest AAA–A,
  • kapitał własny formy (co najmniej 0,5 mln CZK) nie jest mniejszy, niż mienie podstawowe,
  • rentowność kapitału własnego co najmniej 20–25 %, lub marża zysku co najmniej 3–5 %,
  • firma ma dodatni wynik gospodarczy (według ostatniego zamknięcia księgowego),
  • firma jest aktywna co najmniej 10 lat, ew. 4 lata, jeżeli ma mienie podstawowe większe niż 25 mln CZK.

Ocena CZECH Stability Award daje niezależne spojrzenie na wypłacalność finansową i niefinansową firmy. Wyraża jej aktualny stan, sytuację finansową, łącznie z prognozą przyszłych ryzyk. Wynikiem modelu oceny jest stopień na dziesięciostopniowej skali, gdzie trzema najlepszymi ocenami są AAA, AA, ew. A. Ocena jest corocznie aktualizowana a wyniki są ogłaszane we współpracy ze stowarzyszeniem CZECH TOP 100.