Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy nowa norma ČSN EN 13120 Zaciemnienia wewnętrzne – czy obowiązują wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa?

Nowa norma została wydana 1. 8. 2014 i na poziomie krajowym obowiązuje od 1. 9. 2014.

Czy norma odnosi się też do zewnętrznej techniki zaciemniającej obsługiwanej linkami z pomieszczenia?

Norma nie dotyczy zewnętrznej techniki zaciemniającej.

Czy elementy bezpieczeństwa wewnętrznej techniki zaciemniającej muszą być użyte wszędzie?

Norma nie dotyczy miejsc, gdzie nie zakłada się obecności dzieci. Są to na przykład biura, hale produkcyjne, laboratoria, itp. Natomiast wszędzie tam, gdzie mają dostęp dzieci, to znaczy domy rodzinne, hotele, szpitale, szkoły i ogólnie miejsca publiczne, użycie elementów bezpieczeństwa jest obowiązkowe.

Kto ponosi odpowiedzialność, producent komponentów, sprzedawca czy firma montażowa?

Wszyscy ponoszą odpowiedzialność jednocześnie. Monter odpowiada za montaż żaluzji, który odpowiada normom i przepisom. Sprzedawca/monter urządzeń są odpowiedzialni za poinformowanie klienta końcowego o możnym zagrożeniu i za należytą instalację żaluzji. Producent ponosi odpowiedzialność za ofertę i dostawę komponentów, które są testowane według nowych norm.

Czy trzeba zapewnić zgodność z nową normą w razie modernizacji lub naprawy żaluzji?

Norma nie dotyczy istniejących żaluzji. Naprawy nie muszą być przeprowadzone tak, aby gwarantowały bezpieczeństwo dziecka. Przebudowy muszą jednak być zgodne z ČSN EN 13120.

Jak to jest z łańcuszkiem, gdzie puściła złączka bezpieczeństwa i łańcuszek jest za długi? Czy jest to uważane za niebezpieczne?

Jeżeli uwolni się łańcuszek i puści złączka bezpieczeństwa, reszta łańcuszka wisząca na żaluzji jest uważana za drugorzędną.

Czy wyrób musi być oznaczony oznaczeniem ostrzegawczym?

Tak, musi. Tekst i wielkość oznaczenia ostrzegawczego jest zdefiniowane przez normę i musi również zawierać dalsze przynależności. Są one również wyspecyfikowane w nowej normie.

Gdzie ostrzeżenie musi być umieszczone?

Tekst oznaczenia ostrzegawczego musi być podany bezpośrednio na wyrobie, na jego opakowaniu, oraz w instrukcji użytkowania. Tekst na opakowaniu nie musi spełniać wymagań wymiarowych czcionki, jak w przypadku oznaczenia ostrzegawczego na wyrobie.