Ważne wyróżnienie dla firmy ISOTRA a.s.

Wyróżnienie AAA

Wyróżnienie AAA jest silnym niezależnym ratingiem firmy i spółek, którego historia sięga aż do 1908 roku, i które mogą uzyskać tylko firmy, które spełniają surowe kryteria ekonomiczne i warunki certyfikacji. Kryterium uwarunkowującym jest gwarantowana ekskluzywność tych firm, które mogą certyfikat uzyskać i potwierdzić nim swoją pozycję na rynku.

Na certyfikat od A do AAA dosięgnie zaledwie 0,6 % podmiotów działających w Republice Czeskiej, prestiżowe wyróżnienie AAA może uzyskać tylko 0,09 % najlepszych firm.

Warunki uzyskania certyfikatu

  • osoba prawna płacąca podatek VAT
  • opublikowanie zamknięcie księgowe nowsze niż 22 miesięcy
  • niezadłużona firma, która nie jest w upadłości lub likwidacji
  • ocena scoringowa firmy jest AAA–A w zależności od wersji certyfikatu
  • kapitał własny co najmniej 0,5 mln CZK, który jest jednocześnie minimalnie równy kapitałowi zakładowemu
  • zyskowność kapitału własnego co najmniej 20–25 % według wariantu certyfikatu, lub marża zyskowa co najmniej 3–5 %
  • firma jest aktywna min. 10 lat, lub 4 lata z warunkiem mienia podstawowego większego niż 25 mln CZK.

SSpółka ISOTRA a.s. osiągnęła w ramach oceny CZECH TOP 100 najwyższy stopień oceny AAA, który odpowiada „stabilnej firmie, z wysokim prawdopodobieństwem niezawodnego pełnieni zobowiązań w kontaktach handlowych, z wysokim prawdopodobieństwem efektywności inwestycji, z niskim ryzykiem kredytowym i minimalnym ryzykiem upadłości.

Wyróżnienie CZESKI LIDER

VW ramach konkursu WYRÓŻNIENIE CZESKICH LIDERÓW jury wyróżniło najlepsze firmy ze wszystkich 14 krajów Republiki Czeskiej na podstawie wyników ekonomicznych wyłącznie czeskich firm z obrotem rocznym minimalnie 200 milionów koron i z ponad 50 pracownikami.

Celem projektu WYRÓŻNIENIE CZESKICH LIDERÓW jest wyróżnienie wysiłku i sukcesów wielkich firm, które są czysto czeskie. Dzięki temu projektowi powstaje przestrzeń dla przedsiębiorczości, w której działają wyłącznie czeskie firmy działające przejrzyście, z wybornymi wynikami ekonomicznymi i doskonałym ratingiem i scoringiem.

Kryteria projektu spełniło w tym roku 1306 firm, które wybrał gwarant fachowy konkursu, firma CRIF – Czech Credit Bureau.

W ramach Kraju Morawsko-śląskiego firma ISOTRA a.s. uzyskała trzecie miejsce i potwierdziła w ten sposób swoją silną i stabilną pozycję na rynku.

Wyróżnienie AI EUROPEAN EXCELLENCE

VWydawnictwo AI Global Media wydaje regularny miesięcznik AI, którego celem jest publikowanie całościowych informacji o charakterze globalnym, oraz pobudzenie do fachowej dyskusji za pośrednictwem fachowych artykułów redakcyjnych i wyników badań naukowych.

AI został założony przed 5 laty, obecnie ma ponad 100 tys. odbiorców w ramach 170 krajów świata i współpracuje z takimi firmami, jak KPMG, EY, PwC, Deloitte. Oprócz działalności redakcyjnej zajmuje się też rankingiem firm na rynkach europejskich.

Spółka ISOTRA a.s., na podstawie wyników wywiadu i spełnienia szeregu kryteriów (wyniki handlowe i finansowe, historia firmy, innowacyjne podejście i aplikacja w praktyce, itd.), została wybrana jako wyłączny zwycięzca „Acquisiton International’s European Excellence Award – 2017“ z Republiki Czeskiej.

266665
266666