Top eksporter

Spółka ISOTRA a.s. zdobyła w trzecim roczniku konkursu Top Eksporter 1 miejsce. Konkurs Top Eksporter jest konkursem, który honoruje wyjątkową historię firm nastawionych proeksportowo. Celem konkursu jest przedstawienie publiczności osobistych losów przedsiębiorców, którzy mogą być wzorem nie tylko dla zaczynających firm. Konkurs powstał we współpracy Asocjacji Eksporterów z Raiffeisenbank, a.s. Konkurs odbywa się pod egidą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

Konkurs ma dwie rundy. W pierwszej rundzie są oceniane wyniki eksportowe firmy. Sześć najlepiej ocenionych firm z pierwszej rundy przechodzi do drugiej rundy, w której jury ustali ich ostateczną kolejność.

Jak przebiegała ocena?

Wszystkich 10 uczestników 2 rundy zaproszono na Praskie Forum Eksportowe. Pierwsze trzy firmy, do których należy też spółka ISOTRA, zostały ponadto wyróżnione plakietą, dyplomem i nagrodą od Raiffeisenbank, a.s. Wydarzenie było zorganizowane na wysokim poziomie. W ciągu dnia wystąpił na przykład prezes Asocjacji Eksporterów, minister spraw zagranicznych, prezes ČNB, wicepremier,.. i wielu innych. Wystąpił też pan Inż. Erich Stavař.

Na zakończenie właściciele spółki ISOTRA a.s. pragną podziękować każdemu pracownikowi. Jest to wyróżnienie dla każdego z nas. „Szczerze dziękujemy za wspaniałą pracę, zaangażowanie i świetne wyniki wszystkim naszym pracownikom.“ Inż. Bohumír Blachut, Lýdie Blachutová, Inż. Erich Stavař.