Szczegółowe zasady promocji Wiosenny bonus ARTOSI

Roleta ekranowa bezpłatnie do pergoli bioklimatycznej ARTOSI.

Spółka ISOTRA a.s. przygotowała dla swoich klientów specjalną promocję „ROLETA EKRANOWA BEZPŁATNIE DO PERGOLI BIOKLIMATYCZNEJ ARTOSI“.

Zasady promocji

1) Bonus rolety ekranowe bezpłatnie (dalej tylko BONUS) można uzyskać dla każdego wiążącego zamówienia pergoli ARTOSI, które klient potwierdzi w sieci sprzedawców ISOTRA Partner, ISOTRA ARTOSI Partner lub u sprzedawców firmy ISOTRA a.s. (dalej tylko partner handlowy) w terminie od 4. 3. 2024 do 31. 5. 2024. Zamówienie musi dotyczyć produktów, które produkuje lub dostarcza firma ISOTRA a.s.

2) BONUS dotyczy następujących produktów:
a. Roleta ekranowa ALFA-ZIP.
b. Roleta ekranowa ALFA PLUS-ZIP.

3) BONUS można uzyskać na następujących zasadach:
a. Klient wiążąco zamówi pergolę ARTOSI w terminie trwania promocji.
b. Klient wiążąco zamówi do pergoli ARTOSI rolety ekranowe według podanej powyżej oferty.
c. BONUS rolety ekranowe bezpłatnie można uzyskać pod warunkiem zamówienia min. 2 rolet ekranowych.
d. Jeżeli klient zamówi 2 rolety ekranowe, otrzyma 1 bezpłatnie; jeżeli zamówi 3 lub więcej rolet ekranowych, obowiązuje taka sama zasada – 1 roleta ekranowa bezpłatnie
e. Zawsze obowiązuje, że BONUS dotyczy rolet ekranowych o minimalnej powierzchni m2.

4) Warunkiem niezbędnym uzyskania BONUSU jest wygenerowanie unikatowego kodu na https://www.artosi.pl/konfigurator. Na tej stronie klient skonfiguruje pergolę ARTOSI wraz z roletami ekranowymi. Przed odesłaniem niewiążącego zapytania, w ostatnim kroku konfiguracji, klientowi zostanie wygenerowany unikatowy kod dla uzyskania BONUSU. Po uzyskaniu unikatowego kodu automatycznie zostanie przeliczona całkowita cena za pergolę ARTOSI i rolety ekranowe. Cena jest podana z podatkiem VAT i bez montażu. 

5) Po odesłaniu niewiążącego zapytania klient otrzyma e-mail z podsumowaniem konfiguracji pergoli wraz z unikatowym kodem. To potwierdzenie klient zachowa dla kontroli wstecznej warunków promocji. 

6) Do 24 godzin od odesłania niewiążącego zapytania s klientem skontaktuje się partner handlowy firmy ISOTRA a.s. w celu osobistego skonsultowania zadanej konfiguracji, wymierzenia, montażu i finalnego zamówienia. 

7) W przypadku zawarcia zamówienia klient okaże partnerowi handlowemu unikatowy kod dla uzyskania BONUSU. 

8) Wartość BONUSU zostanie odliczona z całkowitej ceny zamówienia z podatkiem VAT.

9) W promocji może uczestniczyć każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat. Z BONUSu można skorzystać z każdym nowym wiążącym zamówieniem spełniającym podane powyżej warunki.

Szczegółowe zasady promocji

1) Organizatorem promocji „ROLETA EKRANOWA BEZPŁATNIE DO PERGOLI BIOKLIMATYCZNEJ ARTOSI“ (dalej tylko promocja) jest firma ISOTRA a.s. (dalej tylko organizator), z siedzibą Bílovecká 2411/1, 74601 Opava, IČ (REGON): 47679191, DIČ (NIP): CZ47679191. 

2) W promocji może uczestniczyć każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat (dalej tylko uczestnik promocji), która w danym okresie od 4. 3. 2024 do 31. 5. 2024 włącznie wiążąco zamówi pergolę ARTOSI i dodatkowe produkty organizatora – rolety ekranowe. Promocja dotyczy następujących produktów: pergola bioklimatyczna ARTOSI, roleta ekranowa ALFA-ZIP, roleta ekranowa ALFA PLUS-ZIP (dalej tylko bonus).

3) Wiążące zamówienie musi być realizowane w sieci sprzedawców ISOTRA Partner, ISOTRA ARTOSI Partner  lub u sprzedawców firmy ISOTRA (dalej tylko partner handlowy). Promocja dotyczy wersji standardowej i z dopłatą produktów i wersji podstawowej i z dopłatą kolorów.

4) Bonus można uzyskać na podstawie następującej zasady:
a. Klient wiążąco zamówi pergolę ARTOSI w terminie trwania promocji.
b. Klient wiążąco zamówi do pergoli ARTOSI rolety ekranowe według podanej powyżej oferty.
c. BONUS rolety ekranowe bezpłatnie można uzyskać pod warunkiem zamówienia min. 2 rolet ekranowych.
d. Jeżeli klient zamówi 2 rolety ekranowe, otrzyma 1 bezpłatnie; jeżeli zamówi 3 i więcej rolet ekranowych, obowiązuje taka sama zasada – 1 roleta ekranowa bezpłatnie.
e. Zawsze obowiązuje, że BONUS dotyczy rolet ekranowych o minimalnej powierzchni m2.

5) Niezbędnym warunkiem uzyskania bonusu jest wygenerowanie unikatowego kodu na https://www.artosi.pl/konfigurator. Na tej stronie uczestnik promocji skonfiguruje pergolę ARTOSI wraz z roletami ekranowymi. Przed odesłaniem niewiążącego zapytania, w ostatnim kroku konfiguracji, klientowi zostanie wygenerowany unikatowy kod dla uzyskania BONUSU. Po uzyskaniu unikatowego kodu automatycznie zostanie przeliczona całkowita cena za pergolę ARTOSI i rolety ekranowe. Całkowita cena jest podana z podatkiem VAT i bez montażu. 

6) Swoją zgodę na udział w promocji organizatora uczestnik potwierdza przez wygenerowanie unikatowego kodu na https://www.artosi.pl/konfigurator i odesłanie niewiążącego zapytania. Cena jest podana z podatkiem VAT i bez montażu.

7) Z promocji są wykluczeni wszyscy pracownicy organizatora, wszyscy jego partnerzy umowni i ich pracownicy, oraz osoby im lub pracownikom bliskie w myśl § 22 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny. Uczestnik promocji nie uzyska prawa do bonusu, jeżeli organizator dowie się lub będzie miał uzasadnione podejrzenie o oszukańcze lub nieuczciwe postępowanie ze strony uczestnika promocji lub innej osoby, która pomogła danemu uczestnikowi promocji w uzyskaniu bonusu.

8) Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do żądania innego świadczenia niż określone w szczegółowych zasadach promocji, a bonus nie może być dochodzony na drodze sądowej. 

9) Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub całkowitego odwołania promocji bez podania przyczyny lub odszkodowania kiedykolwiek w trakcie trwania promocji. Informacje o promocji organizatora będą pojawiać się w wybranych kanałach komunikacji internetowej i ogłoszeniach ISOTRA a.s., na stronie internetowej organizatora.

10) Uczestnicząc w promocji organizatora uczestnik promocji wyraża zgodę z niniejszymi szczegółowymi zasadami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jednocześnie wyraża zgodę zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych oraz zarządzaniu i przetwarzaniu danych osobowych, do czasu odwołania tej zgody. Wyrażenie przez uczestnika promocji podanej powyżej zgody jest dobrowolne. Uczestnicząc w promocji organizatora, uczestnik promocji wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie organizatora, jak również na ich późniejsze przetwarzanie do celów marketingowych organizatora, tj. w celu oferowania produktów i usług, w tym przesyłania informacji o organizowanych promocjach, produktach i innych działaniach, a także przesyłania informacji biznesowych organizatora drogą elektroniczną zgodnie z ustawą nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach firm informacyjnych, w obowiązującym brzmieniu. 

Zgody, o której mowa w poprzednim zdaniu, uczestnik udziela na okres do dnia odwołania tej zgody.