Sprawdzona firma w branży techniki zaciemnieniowej

Już siódmy rok ZrzeszenieProducentów Techniki Zaciemnieniowej i jej części (SVST) przydzieliło certyfikat „Sprawdzona firma w branży techniki zaciemnieniowej“ firmom, które spełniły warunku dla jego przydzielenia i które są potencjalnie niezawodnym dostawcą. Tego certyfikatu nie można sobie kupić, ale wydaje go zrzeszenie SVST, które już od wielu lat reprezentuje branžę zaciemnień w Republice Czeskiej.

Dla laika na pewno nie jest łatwe zorientowanie się w szerokim spektrum firm, które w tej branży działają. SVST udziela certyfikatu firmom, które spełniają przesłanki dobrego partnerstwa handlowego, oferują wysokiej jakości wyroby i usługi, spełniające przepisane legislatywą certyfikacje wyrobów, i które ponadto zobowiązały się do dotrzymywania Kodeksu Etycznego zrzeszenia.

Przy tym członkostwo nie jest jedynym i automatycznym warunkiem dla udzielenia certyfikatu. Certyfikat dotyczy firm, których zachowanie na rynku – zarówno wobec klientów, jak też wobec partnerów handlowych, których wypłacalność, dotrzymywanie norm i innych przepisanych certyfikacji, przepisów, itp. spełnia określone kryteria. Nie dotyczy zatem wyrobów – wyroby firmy certyfikują samodzielnie według obowiązującej legislatywy, oraz według własnych potrzeb (w przypadku nowego wyrobu, itp.). Certyfikat jest udzielany zawsze na okres jednego roku a jego przydzielenie uprawnia do używania loga tego wyróżnienia.

Firma ISOTRA a.s. uzyskała, tak samo jak w poprzednich latach, certyfikat „Sprawdzona firma w branży techniki zaciemnieniowej“ również na 2019 rok. 

Uzyskanie certyfikatu jest dla naszej firmy znów potwierdzeniem, że spełniamy przepisy legislatywy dotyczące techniki zaciemnieniowej, przede wszystkim w zakresie jakości, bezpieczeństwa wyrobów i ich certyfikacji, oraz że traktujeme klientów poważnie w zakresie rozmów handlowych, serwisu i pełnienia zobowiązań finansowych. Dla szerokiej rzeszy potencjalnych klientów to oznacza, że warto zwrócić się do nas jako do partnera handlowego.