Roleta ekranowa bezpłatnie do pergoli bioklimatycznej ARTOSI

Spółka ISOTRA a.s. przygotowała dla swoich klientów specjalną promocję na letni sezon „ROLETA EKRANOWA BEZPŁATNIE DO PERGOLI BIOKLIMATYCZNEJ ARTOSI“.

Zasady promocji

1) Bonus rolety ekranowej (dalej tylko BONUS) można uzyskać dla każdego wiążącego zamówienia pergoli ARTOSI, którą potwierdzi klient w sieci sprzedawców ISOTRA Partner, ISOTRA ARTOSI Partner lub u sprzedawców spółki ISOTRA a.s. (dalej tylko partner handlowy), w terminie od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022. Zamówienie musi dotyczyć produktów, które produkuje lub dostarcza spółka ISOTRA a.s.

2) BONUS dotyczy następujących produktów:
a. Roleta ekranowa ALFA-ZIP.
b. Roleta ekranowa ALFA PLUS-ZIP.

3) BONUS można uzyskać na podstawie następujących zasad:
a. Klient wiążąco zamówi pergolę ARTOSI w terminie trwania promocji.
b. Klient wiążąco zamówi do pergoli ARTOSI min. 2 rolety ekranowe według powyższej oferty.
c. Zawsze obowiązuje, że z całkowitej liczby zamówionych rolet ekranowych jest tylko 1 roleta ekranowa bezpłatnie.
d. Zawsze obowiązuje, że BONUS dotyczy rolety ekranowej o najmniejszej powierzchni m2.

4) Niezbędnym warunkiem uzyskania BONUSU     jest wygenerowanie unikatowego kodu na https://www.artosi.pl/konfigurator. Na tych stronach klient skonfiguruje pergolę ARTOSI wraz z roletami ekranowymi. Przed odesłaniem niewiążącego zapytania, w ostatnim kroku konfiguracji, klient będzie mógł wygenerować unikatowy kod dla uzyskania BONUSU. Po uzyskaniu unikatowego kodu automatycznie zostanie przeliczona całkowita cena za pergolę ARTOSI i rolety ekranowe. Cena jest podana z podatkiem VAT i bez montażu.

5) Po odesłaniu niewiążącego zapytania klient otrzyma e-mail z podsumowaniem konfiguracji pergoli, łącznie z unikatowym kodem. To potwierdzenie klient zostawi u siebie dla wstecznej kontroli warunków promocji

6) Do 24 godzin pod odesłaniu niewiążącego zapytania z klientem skontaktuje się partner handlowy spółki ISOTRA a.s. w celu osobistego skonsultowania zadanej konfiguracji, wymierzenia, montażu i finalnego zamówienia.

7) W razie zawarcia zamówienia klient okaże naszemu partnerowi handlowemu unikatowy kod dla skorzystania z BONUSU.

8) Wartość BONUSU zostanie odliczony z całkowitej ceny zamówienia z podatkiem VAT.

9) W promocji może uczestniczyć każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat. BONUS można zastosować dla każdego nowego wiążącego zamówienia spełniającego powyższe warunki.

Szczegółowe zasady promocji

1) Organizatorem promocji „ROLETA EKRANOWA BEZPŁATNIE DO PERGOLI BIOKLIMATYCZNEJ ARTOSI“ (dalej tylko promocja) jest spółka ISOTRA a.s. (dalej tylko organizator), z siedzibą Bílovecká 2411/1, 74601 Opava, IČ (REGON): 47679191, DIČ (NIP): CZ47679191. Promocja dotyczy terytorium Republiki Czeskiej i Słowackiej.

2) Z promocji może skorzystać każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat (dalej tylko uczestnik promocji), która w danym okresie od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 włącznie wiążącą zamówi pergolę ARTOSI i dodatkowe produkty organizatora – rolety ekranowe. Promocja dotyczy następujących produktów: pergola ARTOSI, roleta ekranowa ALFA-ZIP, roleta ekranowa ALFA PLUS-ZIP (dalej tylko bonus).

3) Wiążące zamówienie musi być realizowane w sieci sprzedawców ISOTRA Partner, ISOTRA ARTOSI Partner lub u sprzedawców spółki ISOTRA (dalej tylko partner handlowy). Promocja dotyczy wersji standardowej i z dopłatą produktu oraz kolorów dostawowych i z dopłatą.

4) Bonus można uzyskać na podstawie następującej zasady:
a. Klient wiążąco zamówi pergolę ARTOSI w terminie trwania promocji.
b. Klient wiążąco zamówi do pergoli ARTOSI min. 2 rolety ekranowe według powyższej oferty.
c. Zawsze obowiązuje, że z całkowitej liczby zamówionych rolet ekranowych tylko 1 roleta ekranowa jest bezpłatnie.
d. Zawsze obowiązuje, że BONUS dotyczy rolety ekranowej o najmniejszej powierzchni m2.

5) Niezbędnym warunkiem uzyskania bonusu        jest wygenerowanie unikatowego kodu na https://www.artosi.pl/konfigurator. Na tych stronach klient skonfiguruje pergolę ARTOSI wraz z roletami ekranowymi. Przed odesłaniem niewiążącego zapytania, w ostatnim kroku konfiguracji, klient będzie mógł wygenerować unikatowy kod dla uzyskania BONUSU. Po uzyskaniu unikatowego kodu automatycznie zostanie przeliczona całkowita cena za pergolę ARTOSI i rolety ekranowe. Cena jest podana z podatkiem VAT i bez montażu.

6) Swoją zgodę na udział w promocji organizatora uczestnik potwierdza przez wygenerowanie unikatowego kodu na https://www.artosi.pl/konfiguratori odesłanie niewiążącego zapytania. Cena jest podana z podatkiem VAT i bez montażu.

7) Z promocji są wykluczeni wszyscy pracownicy firmy organizatora, wszyscy jego umowni partnerzy handlowi i ich pracownicy, oraz ich osoby bliskie w myśl § 22 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny. Uczestnik promocji nie uzyska prawa do bonusu, jeżeli organizator stwierdzi lub poweźmie uzasadnione podejrzenie o podstępne lub nieuczciwe postępowanie ze strony uczestnika promocji lub innej osoby, która pomogła danemu uczestnikowi promocji w uzyskaniu bonusu.

8) Uczestnik promocji nie jest uprawniony do dochodzenia innego świadczenia, niż podane w szczegółowych zasadach promocji a bonusu nie można dochodzić na drodze sądowej.

9) Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub całkowitego odwołania promocji kiedykolwiek w trakcie trwania promocji bez podania powodu i kompensaty. Informacje o promocji organizatora będą zamieszczone w wybranych on-line kanałach komunikacyjnych i ogłoszeniach spółki ISOTRA a.s., na stronach internetowych organizatora: https://www.artosi.pl/ a https://www.isotra.pl/.

10)  Udziałem w promocji organizatora uczestnik promocji wyraża swoją akceptację niniejszych szczegółowych zasad promocji i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jednocześnie wyraża swoją zgodę, zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych na zarządzanie i przetwarzanie danych osobowych aż do odwołania tej zgody. Udzielenie powyższej zgody uczestnika promocji jest dobrowolne. Uczestnicząc w promocji uczestnik wyraża swoją zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych organizatora, oraz z ich następnym przetwarzaniem do celów marketingowych organizatora, tj. między innymi do celów oferowania produktów i usług, łącznie z zasyłaniem informacji o organizowanych promocjach, produktach i innych działaniach, oraz zasyłaniem informacji handlowych organizatora za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z ustawą nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach firm informatycznych, w obowiązującym brzmieniu. Zgody według poprzedniego zdania uczestnik udziela na okres do odwołania tej zgody.