Projekt wspierający zatrudnienie i przekwalifikowanie pracowników w czasie kryzysu ekonomicznego.

W dniu 15. 9. 2009 w firmie ISOTRA była rozpoczęta realizacja dwuletniego projektu OP LZZ. Projekt o nazwie „Wspieranie zatrudnienia i przekwalifikowanie pracowników ISOTRA a.s. w czasie kryzysu ekonomicznego“, koncentrował się na poprawie zdolności menedżerskich, handlowych i komunikacyjnych, rozszerzeniu znajomości nowoczesnych metod kierowania produkcji, IT oraz równych szans i ochrony środowiska.

Numer rejestracyjny projektu: CZ.1.04./1.1.02/35.00152

Projekt był finansowany z funduszu UE (Europejski Fundusz Społeczny) za pośrednictwem Programu Operacyjnego Zasoby Ludzkie i Zatrudnienie oraz z funduszu państwowego Republiki Czeskiej.
08. 10. 2009 ISOTRA ogłosiła przetarg na dostawcę usług edukacyjnych. Do przetargu zostało zaproszonych pięciu dostawców. Termin składania ofert upłynął 30. 10. 2009. Komisja wybrała najlepszą ofertę dla potrzeb firmy. Ze zwycięzcą, którym stała się firma TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o., była następnie podpisana umowa o dostawę usług edukacyjnych.

W lutym 2010 rozpoczęła się realizacja szkoleń. 22. 02. 2010 firma ISOTRA ogłosiła przetarg na dostawcę usług dodatkowych – wynajęcie przestrzeni szkoleniowych, zakwaterowania i wyżywienia uczestników kursów. Do przetargu zostali zaproszeni trzej dostawcy. Została wybrana najlepsza oferta, a z dostawcą została podpisana umowa.

Działania edukacyjne odbywały się w sposób ciągły. Poszczególne szkolenia były dopasowane do grup pracowników zgodnie z ich miejscami pracy. Celem poszczególnych szkoleń było pogłębienie zdolności menedżerskich, handlowych, komunikacyjnych, rozszerzenie znajomości nowoczesnych metod zarządzania i produkcji, IT oraz równych szans i ochrony środowiska.

Szkolenie nie tylko podniosło potencjał osobisty pracowników oraz ich zdolność adaptacji do zmian w firmie ISOTRA, ale także na rynku pracy. Rozwój poziomu umiejętności pracowników, zwiększenie efektywności procesów firmowych, usług i produkcji zwiększy konkurencyjność firmy ISOTRA oraz zwiększy stabilność miejsc pracy.

Realizacja projektu została zakończona 31. 08. 2011.
 

Oficjalne strony internetowe ESF: http://www.esfcr.cz/

Wspieramy Państwa przyszłość
 

logo