Ocena AAA Platinum Excellence 2022

Spółka ISOTRA a.s. uzyskała najwyższą ocenę AAA Platinum. To potwierdza, że ISOTRA a.s. spełnia najsurowsze kryteria oceny podmiotów gospodarczych. W ten sposób została zaliczona do ekskluzywnego grona najbardziej wiarygodnych firm w Republice Czeskiej.

Ocena AAA to prestiżowy niezależny rating firm z historią sięgającą aż do 1908 roku. Taką ocenę mogą uzyskać tylko firmy gospodarujące z zyskiem. Wydaje się w trzech stopniach: A, AA a AAA. Certyfikat potwierdza, że jego posiadacze należycie gospodarują ze swoimi wejściami i efektywnie przetwarzają je na wysokiej jakości wyrobu lub usługi. Surowe kryteria ratingu gwarantują ekskluzywność firm, które mogą uzyskać wyróżnienie i potwierdzić w ten sposób swoją silną pozycję na rynku. Certyfikat z oceną od A do AAA uzyska tylko niewielki procent podmiotów gospodarczych działających w Republice Czeskiej – ocenę AAA Platinum Excellence uzyskało tylko 0,1 % firm.  

Warunki uzyskania certyfikatu:

  • Osoba prawna,
  • niezadłużona spółka, która nie jest w upadłości lub likwidacji,
  • spółka nie ma zobowiązań dłużej niż 30 dni po terminie płatności,
  • opublikowane zamknięcie księgowe nowsze niż 22 miesiące,
  • ocena scoringowa spółki to AAA–A,
  • własny kapitał spółki (co najmniej 0,5 mln. CZK) nie jest mniejszy niż mienie podstawowe,
  • rentowność kapitału własnego co najmniej 20–25 %, lub marża zysku co najmniej 3–5 %,
  • spółka ma dodatni wynik gospodarczy (według ostatniego zamknięcia księgowego),
  • spółka jest aktywna co najmniej 10 lat, ew. 4 lata, jeżeli ma mienie podstawowe większe niż 25 mln CZK.

Ekskluzywnie tylko dla certyfikatu AAA-Platinum jest wyprodukowana jaskółka złożonymi procesami i z wysokim udziałem pracy ręcznej. Każda sztuka jest oryginałem, odlewy metalowe są delikatnie szlifowane, wypolerowane na wysoki połysk i mają podstawę z masywnego drewna stolarskiej jakości – dębu amerykańskiego. Podstawa jest wykonana tak, że można ją postawić na stole, lub powiesić na ścianie.

Ocena CZECH Stability Award przynosi niezależne spojrzenie na kondycję finansową i niefinansową firmy. Wyraża jej aktualny stan, sytuację finansową, łącznie z predykcją przyszłych ryzyk. Wynikiem modelu oceny jest ocena na dziesięciostopniowej skali, gdzie trzy najlepsze oceny to AAA, AA, ew. A. Ocena jest corocznie aktualizowana a wyniki są ogłaszane we współpracy ze stowarzyszeniem CZECH TOP 100.