Obliczenia przepuszczalności energii słonecznej i światła

Norma ČSN EN 13363-1+A1 Urządzenia do ochrony przeciwsłonecznej kombinowane z oszkleniem – Obliczenia przepuszczalności energii słonecznej i światła podaje uproszczoną metodę obliczeń urządzeń do ochrony przeciwsłonecznej kombinowanych z oszkleniem, opartą na przepuszczalności cieplnej i całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego przez oszklenie, oraz przepuszczalności światła i odbicia urządzeń do ochrony przeciwsłonecznej, służącą do określania całkowitej przepuszczalności energii słonecznej.

Ta metoda nadaje się do wszystkich rodzajów urządzeń ochrony przeciwsłonecznej kombinowanych z oszkleniem, takich jak żaluzje lub rolety. Urządzenia do ochrony przeciwsłonecznej mogą być umieszczone wewnątrz chronionego pomieszczenia, na zewnątrz, lub między podwójnym oszkleniem. Metoda może być stosowaśa w przypadkach, kiedy całkowita przepuszczalność energii słonecznej przez oszklenie jest w granicach 0,15 - 0,85. Zakłada się, że żaluzje muszą być umocowane tak, że nie przenika bezpośrednie promieniowanie słoneczne. W przypadku zewnętrznych urządzeń do ochrony przeciwsłonecznej oraz wbudowanych urządzeń do ochrony przeciwsłonecznej zakłada się, że przestrzeń między urządzeniem do ochrony przeciwsłonecznej i oszkleniem jest niewentylowana, a w przypadku wewnętrznych urządzeń do ochrony przeciwsłonecznej przestrzeń ta jest wentylowana.

Podstawowe użyte terminy

Transmisja (przepuszczalność) – promieniowanie, które jest przepuszczane przez okno do wnętrza, współczynnik transmisji promieniowania τe ma wartość od 0 do 100 %, czyli od 0 do 1.

Refleksja (odbicie) – promieniowania, które jest odbite przez okno na zewnątrz, wspólczynnik odbitego promieniowania pe przyjmuje wartości od 0 do 100% lub 0 do 1.

Absorpcja (pochłanianie) – promieniowanie, które jest pochłaniane przez okno i podwyższa jego temperaturę, współczynnik promieniowania αe ma wartość od 0 do 100 %, czyli od 0 do 1.

Zdolność emisyjna – zdolność do emitowania ciepła εe, obowiązuje, że ε = α
Ostatecznie zawsze obowiązuje równanie τe + ρe + αe = 100 % czyli 1.

Transmise
Reflexe
Absorbce

Wartość współczynnika g do obliczeń jest przeważnie podawana przez producenta szyb okiennych lub okien.
gtot – całkowity współczynnik przepuszczalności energii słonecznej z ochroną przed promieniowaniem słonecznym. 
Fc – współczynnik redukcji. Wartość tego współczynnika waha się między 0 (teoretycznie najlepsza ochrona przed promieniowaniem słonecznym) i 1 (brak ochrony przed promieniowaniem słonecznym, w tym przypadku obowiązuje g = gtot).

Przepuszczalność energii słonecznej i światła według ČSN EN 13363-1+A1 dla wybranych wyrobów spółki ISOTRA a.s.

Tabela


zwiększyć tabelke