Firma ISOTRA uzyskała najwyższe wyróżnienie AAA

Wyróżnienie AAA

Wyróżnienie AAA jest to prestiżowy niezależny rating firm z historią sięgającą do 1908 roku. Oceniane mogą być tylko firmy gospodarujące z zyskiem. Wydaje się w trzech stopniach: A, AA i AAA. Certyfikat potwierdza, że jego posiadacze użytecznie dysponują swoimi wejściami do procesów i efektywnie przetwarzają je na wysokiej jakości wyroby lub usługi. Surowe kryteria ratingu gwarantują ekskluzywność firm, które mogą uzyskać wyróżnienie i w ten sposób potwierdzić swoją mocną pozycję na rynku. Certyfikat z oceną od A do AAA uzyska tylko wąska grupa podmiotów ekonomicznych działających w Republice Czeskiej.

Warunki uzyskania certyfikatu:

 • osoba prawna,
 • niezadłużona firma, która nie jest w upadłości lub likwidacji,
 • firma nie ma zobowiązań dłużej niż 30 dni po terminie płatności,
 • opublikowane zamknięcie księgowe nowsze, niż 22 miesiące,
 • ocena scoringowa firmy jest AAA–A,
 • kapitał własny spółki (co najmniej 0,5 mln CZK) nie jest mniejszy, niż fundusz statutowy,
 • rentowność kapitału własnego co najmniej 20–25 %, lub marża zysku co najmniej 3–5 %,
 • spółka ma dodatni wynik gospodarczy (według ostatniego zamknięcia księgowego),
 • spółka jest aktywna co najmniej 10 lat, ew. 4 lata, jeżeli ma fundusz statutowy większy, niż 25 mln CZK.

Wyróżnienie CZECH Stability Award

Wyróżnienie CZECH Stability Award umożliwia niezależne spojrzenie na wypłacalność finansową i niefinansową firmy. Wyraża jej aktualny stan, sytuację finansową, łącznie z predykcją przyszłych ryzyk. Wynikiem analizy modelu oceny jest stopień na dziesięciostopniowej skali, gdzie trzy najlepsze możliwe oceny to AAA, AA, ew. A. Ocena jest corocznie aktualizowana a wyniki są ogłaszane we współpracy ze stowarzyszeniem CZECH TOP 100.

Warunki uzyskania certyfikatu:

 • osoba prawna,
 • firma nie ma zobowiązań dłużej, niż 30 dni po terminie płatności,
 • opublikowane zamknięcie księgowe nowsze, niż 22 miesiące,
 • ocena scoringowa firmy jest AAA–A,
 • obrót firmy jest większy, niż 60 mln CZK (według ostatniego zamknięcia księgowego).

Spółka ISOTRA a.s. uzyskała najwyższe wyróżnienie AAA i już drugi raz potwierdziła najwyższy stopień oceny odpowiadający optymalnemu dysponowaniu swoimi wejściami do procesów i efektywnemu procesowi produkcji oraz świadczonych usług.

W ramach oceny CZECH Top 100 i CZECH Stability Award uzyskała ponownie najwyższe wyróżnienie AAA, które odpowiada „stabilnej firmie, z wysokim prawdopodobieństwem niezawodnego pełnienia zobowiązań wynikających ze stosunków handlowych, wysokim prawdopodobieństwem efektywności inwestycji, z niskim ryzykiem kredytowym i minimalnym ryzykiem bankructwa.