Firma ISOTRA już czwarty raz uzyskała najwyższe wyróżnienie AAA

Wyróżnienie AAA

Wyróżnienie AAA to prestiżowy niezależny rating firm o historii sięgającej aż do 1908 roku. Oceniane mogą być tylko firmy gospodarujące z zyskiem. Przyznaje się w trzech stopniach: A, AA i AAA. Certyfikat potwierdza, że jego posiadacze użytecznie dysponują swoimi wejściami do procesów i efektywnie przetwarzają je na wysokiej jakości wyroby lub usługi. Surowe kryteria ratingu gwarantują ekskluzywność firm, które mogą uzyskać wyróżnienie i w ten sposób potwierdzić swoją mocną pozycję na rynku. Certyfikat z oceną od A do AAA uzyska tylko wąska grupa podmiotów ekonomicznych działających w Republice Czeskiej.

Wyróżnienie CZECH Stability Award

Wyróżnienie CZECH Stability Award umożliwia niezależne spojrzenie na wypłacalność finansową i niefinansową firmy. Wyraża jej aktualny stan, sytuację finansową, łącznie z predykcją przyszłych ryzyk. Wynikiem analizy modelu oceny jest stopień na dziesięciostopniowej skali, gdzie trzy najlepsze możliwe oceny to AAA, AA, ew. A. Ocena jest corocznie aktualizowana a wyniki są ogłaszane we współpracy ze stowarzyszeniem CZECH TOP 100.

Firma ISOTRA a.s. uzyskała najwyższą ocenę AAA i już czwarty raz potwierdziła najwyższy stopień oceny odpowiadający optymalnemu dysponowaniu swoimi wejściami do procesów i efektywnemu procesowi produkcji oraz świadczonych usług.

 

W ramach oceny CZECH Top 100 i CZECH Stability Award uzyskała ponownie najwyższe wyróżnienie AAA, które odpowiada „stabilnej firmie, z wysokim prawdopodobieństwem niezawodnego pełnienia zobowiązań wynikających ze stosunków handlowych, wysokim prawdopodobieństwem efektywności inwestycji, z niskim ryzykiem kredytowym i minimalnym ryzykiem bankructwa.