Dzień techniki zaciemniającej przypada na pierwszy dzień wiosny

Dnia 21 marca 2023 roku organizacja niezyskowa ES-SO (European Solar Shading Organisation) ogłasza pierwszy "Global Shading Day“ (Światowy dzień techniki zaciemniającej). Jego celem jest uświadomienie szerokiej publiczności i politykom na najwyższym szczeblu korzyści ludzkich, ekologicznych i ekonomicznych ze stosowania techniki zaciemniającej. Wprowadzenie norm w budowlanych przepisach prawnych byłoby logicznym krokiem właśnie teraz, kiedy zmiana klimatu nieodwracalnie przyspiesza.

Dnia 21 marca, oczywiście, cieszymy się na wiosenne słońce, ale bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy świadomi również jego niebezpieczeństw. Technika zaciemniająca staje się niezastąpiona dla ochrony budynków przed przegrzewaniem, ale również w walce przeciwko globalnemu ociepleniu, ograniczając konieczność używania energochłonnych klimatyzacji. ES-SO, organizacja zrzeszająca branżę techniki zaciemniającej wzywa zatem do tego, aby technice zaciemniającej poświęcano więcej uwagi, ponieważ liczby mówią jasno.

Badania spółki Guidehouse1 potwierdziły, że inteligentna lub dynamiczna technika zaciemniająca mogłaby obniżyć emisje CO2 aż o 100 milionów ton i zaoszczędzić aż 285 miliardów euro. To odpowiada 60% potencjalnej oszczędności energii potrzebnej do chłodzenia budynków do 2050 roku. Budynki są dziś w Europie największymi konsumentami energii i zużywają 40 % energii produkując 36 % emisji gazów cieplarnianych. Jeżeli nic nie zrobimy, zmiana klimatu i fale upałów zwiększą liczbę budynków wymagających klimatyzacji szacunkowo o 60 %! Więcej o badaniach można przeczytać tu.

Najwyższy czas, aby stała się obowiązkowa

Technika zaciemniająca zintegrowana do systemu zarządzania budynkiem steruje ciepłem i światłem w inteligentny sposób. Chodzi o trwale przyjazne ekologicznie pasywne systemy chłodzenia, które umożliwiają mieszkańcom kontrolowanie wykorzystania światła dziennego. Przecież dzienne światło wywołuje w nas uczucie szczęścia i pomaga nam w koncentracji i większej wydajności, może jednak być też nieprzyjemne a nawet niebezpieczne dla starszych osób w razie przegrzania. Dlatego ES-SO dąży do tego, aby technika zaciemniająca była obowiązkowa w ramach europejskiej dyrektywy w sprawie energochłonności budynków (EPBD).

ES-SO → SPST → ISOTRA

ES-SO jest organizacją niezyskową założoną według belgijskiego prawa, której celem jest wspieranie pozytywnego wpływu zaciemnienia na sterowanie klimatem wewnętrznym budynków, i w ten sposób wspieranie ambitnych celów UE w zakresie efektywności energetycznej. ES-SO jest europejską organizacją zrzeszającą organizacje w branży techniki zaciemniającej.

SPST – Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Technice Zaciemniającej jest niezależnym podmiotem do komunikacji o branży techniki zaciemniającej w RC, który stawia sobie za cel zwłaszcza bycie gwarantem profesjonalności na rynku techniki zaciemniającej, informowanie szerokiej publiczności o korzyściach z używania wysokiej jakości techniki zaciemniającej, przede wszystkim w zakresie oszczędności energii. SPST jest członkiem ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia techniki zaciemniającej ES-SO, z którym współpracuje nad ponadnarodowymi projektami i wspiera branżę techniki zaciemniającej na poziomie europejskim.

Spółka ISOTRA jest wieloletnim członkiem SPST, uczestniczy w działaniach edukacyjnych stowarzyszenia, których celem jest nieustanne podnoszenie poziomu pracowników w naszej branży, publikuje fachowe artykuły w czasopiśmie Stínící a vratové techniky (SVT) i niedawno uzyskała również certyfikat „Sprawdzona firma w branży techniki zaciemniającej“, który stowarzyszenie co roku wydaje.