Certyfikat EN ISO 14001

Szanowni Partnerzy Handlowi,
Kierownictwo firmy Isotra, a.s. zdaje sobie sprawę z tego, że tylko nieustanne zaspokojenie potrzeb klientów usługami na wysokim poziomie profesjonalnym i fachowym jest podstawą sukcesu w zmaganiach z konkurencją, oraz decydującym czynnikiem dla osiągnięcia trwałego pomyślnego rozwoju firmy.

Ochronę środowiska uważamy nie tylko za zasadniczą część swojej działalności biznesowej, ale również za kwestię podejścia do podstawowych ogólnych zasad. Dlatego w naszej firmie w kwietniu 2015 roku pomyślnie dokończony proces implementacji i przeprowadzony audyt certyfikacyjny według EN ISO 14001:2005 – Systemy zarządzania środowiskowego. Na podstawie tego audytu uzyskaliśmy certyfikat EN ISO 14001:2005.

Certyfikat EN ISO 14001


Inż. Petr Sedláček MBA
Menedżer ds. jakości