Menu
800 800 110

kosovo

Kosowo

Dyrektor Regionalny
Ing. David Bala
Tel. Kom.: +420 604 229 283
E-mail: bala@isotra.cz
Referent
Michaela Kupková
Tel.: +420 553 685 133
Tel. Kom.: +420 702 211 169
E-mail: kupkova.michaela@isotra.cz
Kontakt