Szukaj
800 800 110Pon. - Pt. 7.00 - 15.00 h

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem cookies

1) Administrator danych osobowych, spółka ISOTRA a.s. z siedzibą Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Republika Czeska, zapisana w rejestrze handlowym przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sygnatura akt B 3169, IČO (REGON): 47679191, jako prowadzący te strony internetowe, korzysta na tych stronach internetowych z plików cookies, które są tu wykorzystywane do celu:

  • pomiaru frekwencji na stronach internetowych i tworzenia statystyk dotyczących frekwencji i zachowań odwiedzających strony internetowe
  • .

2) Gromadzenie cookies do celu podanego w ust. 1 można uważać za przetwarzanie danych osobowych. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie tytułu prawnego – uzasadnionego interesu Administratora, i umożliwia je art. 6 ust. 1 litera f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej tylko „Rozporządzenie“).

3) Ze stron internetowych można korzystać również w trybie, który nie umożliwia gromadzenia danych o zachowaniu odwiedzających strony internetowe – ten tryb można nastawić bądź w ramach nastawienia przeglądarki, lub można wnieść przeciwko takiemu gromadzeniu na podstawie uzasadnionego interesu Administratora sprzeciw zgodnie z art. 21 Rozporządzenia, który można zasłać na adres kontaktowy: ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Republika Czeska. Sprzeciw zostanie rozpatrzony niezwłocznie, ale najpóźniej do 30 dni od wniesienia sprzeciwu. Cookies niezbędne do funkcjonowania stron internetowych zostaną zachowane tylko przez czas niezbędnie konieczny dla funkcjonowania stron internetowych.

4) W razie wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu technicznych cookies niezbędnych do funkcjonowania stron internetowych w takim przypadku nie można gwarantować pełnej funkcjonalności i kompatybilności stron internetowych.

5) Cookies, które są gromadzone w celu pomiaru frekwencji na stronach internetowych i tworzenia statystyk dotyczących frekwencji i zachowań odwiedzających na stronach internetowych są rozpatrywane formą zbiorową, zatem w anonimowej formie, która nie umożliwia identyfikacji konkretnej osoby.

6) Cookies są przechowywane przez okres, który jest podany poniżej dla poszczególnych typów cookies, które są podane w punkcie 10.

7) Zgromadzone pliki cookies są przetwarzane przez następne podmioty:

  • Dostawcę usługi Google Analytics, Google Adwords, prowadzonej przez spółkę Google Inc., siedziba 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

8) Pliki cookies są następnie przetwarzany przez podmioty przetwarzające tak, że:

9) Prosimy o przyjęcie do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem odwiedzający ma prawo do:

  • żądania od Administratora informacji, jakie jego dane przetwarza,
  • korzystania ze swojego prawa do przenośności danych,
  • żądania od Administratora dostępu do tych danych i zapewnienia ich aktualizacji lub skorygowania, ewentualnie ograniczenia przetwarzania,
  • żądania od Administratora usunięcia tych danych osobowych – Administrator przeprowadzi usunięcie, jeżeli usunięcie nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawnymi i uzasadnionymi interesami Administratora,
  • złożenia skargi w Urzędzie ds. Ochrony Danych Osobowych, oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uważa, że jego prawa według Rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem.

10) Administrator przetwarza następujące pliki cookies:

Nazwa cookiesUsługaCelEkspiracja
__Secure-3PAPISIDGoogle AdvertisingWytwarza profil zainteresowań odwiedzających strony internetowe, aby wyświetlał relewantne lub dopasowane reklamy za pośrednictwem retargetingu.2 lata
__Secure-3PSIDGoogle AdvertisingSłuży do ukierunkowania profilu zainteresowań odwiedzającego w celu wyświetlania relewantnych i personalizowanych reklam Google2 lata
__Secure-3PSIDCCGoogle AdvertisingSłuży do ukierunkowania profilu zainteresowań odwiedzającego w celu wyświetlania relewantnych i personalizowanych reklam Google2 lata
1P_JARGoogle AdvertisingSłuży do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz ze stron internetowych i niesie informacje o wszelkich reklamach, które mogłeś widzieć przed odwiedzeniem tych stron internetowych. Ponadto pomaga w dopasowaniu reklamy w usługach Google zapamiętując Twoje ostatnie wyszukiwania, poprzednie interakcje z reklamami zamieszczającego lub interakcje z wynikami wyszukiwania, oraz Twoje wizyty na stronach internetowych ogłoszeniodawców.1 tydzień
ANIDGoogle AdvertisingPliki cookie ANID służą do wyświetlania reklam Google na stronach internetowych trzecich stron.Stałe
APISIDGoogle Ads OptimizationSłuży do ukierunkowania profilu zainteresowań odwiedzającego w celu wyświetlania relewantnych i personalizowanych reklam Google2 lata
CONSENTGoogleSłuży do zapamiętywania nastawień sieci reklamowej Google do wykorzystania w ukierunkowanej reklamie2 lata
HSIDGooglePliki cookie HSID zawierają podpisane cyfrowo i szyfrowane informacje i o ID konta Google użytkownika i czasie ostatniego zalogowania. Te cookie umożliwiają blokowanie wielu typów ataków (na przykład próby kradzieży treści formularzy, które wysyłasz w usługach Google).6 miesięcy
NIDGoogleZawiera unikatowe ID, z pomocą którego Google pamięta Twoje nastawienie i inne informacje, np. Twój preferowany język, ile wyników wyszukiwania chcesz wyświetlać na jednej stronie (np. 10 lub 20) i czy chcesz mieć włączony filtr Bezpieczne wyszukiwanie Google.6 miesięcy
OGPCGoogle MapsTen plik cookie umożliwia funkcjonowanie Map Google2 lata
OTZGoogle AnalyticsOTZ jest to plik wykorzystywany przez usługę Google Analytics, który służy do zbiorczej analizy odwiedzających strony internetowe.2 lata
SAPISIDGoogle Ads OptimizationSłuży do celów ukierunkowania, tworzenia profilu zainteresowań odwiedzającego w celu wyświetlania relewantnej i personalizowanej reklamy Google.2 lata
SIDGoogle Ads OptimizationDo pozwolenia na wyświetlanie Google ADS reklam lub retargeting reklam. Jest też wykorzystywany dla bezpieczeństwa do zapisywanie podpisanych cyfrowo i szyfrowanych zapisów ID konta Google użytkownika, oraz ostatniego czasu zalogowania, co Googlowi umożliwia weryfikację użytkownika, zapobieganie nieuprawnionemu użyciu danych do logowania i ochronę danych użytkownika przed nieuprawnionymi stronami.2 lata
SIDCCGoogle Ads OptimizationSłuży do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz ze stron internetowych i niesie informacje o wszelkich reklamach, które mogłeś widzieć przed odwiedzeniem tych stron internetowych. Ponadto pomaga w dopasowaniu reklamy w usługach Google zapamiętując Twoje ostatnie wyszukiwania, poprzednie interakcje z reklamami zamieszczającego lub interakcje z wynikami wyszukiwania, oraz Twoje wizyty na stronach internetowych ogłoszeniodawców.2 lata
SSIDGoogle Ads OptimizationSłuży do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz ze stron internetowych i niesie informacje o wszelkich reklamach, które mogłeś widzieć przed odwiedzeniem tych stron internetowych. Ponadto pomaga w dopasowaniu reklamy w usługach Google zapamiętując Twoje ostatnie wyszukiwania, poprzednie interakcje z reklamami zamieszczającego lub interakcje z wynikami wyszukiwania, oraz Twoje wizyty na stronach internetowych ogłoszeniodawców.2 lata

 

Te strony internetowe wykorzystują do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy frekwencji pliki cookie.
Korzystając z tych stron wyrażasz na to zgodę. Bliższe informacje.
W porządku